BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Kalendarium Elbląskie

KALENDARIUM ELBLĄSKIE

 

2 marca 1912 - w elbląskich zakładach Schicha’a wybuchł pierwszy strajk. Był on skoordynowany ze strajkiem w zakładzie w Gdańsku. Jeszcze 6 marca w Elblągu strajkowało 3.200 robotników. W ostateczności strajk złamano.

4 marca 2007 – zmarł Stefan Mula: żołnierz PSZ na Zachodzie (16. Brygada Pancerna gen. Stanisława Maczka), elbląski kronikarz, dokumentalista i filmowiec.

5 marca 1997 – W WOK-u odbywał się Turniej Sztuki Słowa. W latach następnych turniej był już Ogólnopolskim Festiwalem Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie”

6 marca 1454 – wydanie aktu poddania się Prus królowi Polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, poświadczonego m.in. przez Wawrzyńca Pilgrima z Elbląga, hołd stanów pruskich w Krakowie, inkorporacja ziem pruskich do Korony

7 marca 1577 – Stefan Batory wydaje dekret, na mocy którego cały handel polski kieruje do Torunia i Elbląga

7 marca 1994 – koncesję na nadawanie otrzymało Radio EL.

8 marca 1521 – bohaterska obrona mieszczan przed atakiem 300 zaciężnych krzyżackich na miasto; w czasie ataku jeden z czeladników piekarskich przeciął łopatą linę bramną Bramy Targowej, która spadając przygniotła dowódcę krzyżackiego Kaspra von Schwalbacha

9-11 marca 1997 – I edycja Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie”.

10 marca 1980 – w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji uruchomiono automatyczną centralę teleksową o pojemności 520 numerów. Stacja dysponowała 30% rezerwą.

11 marca 1559 – król Zygmunt August przekazał władzom mista Elbląga sprawy wychowania i nauczania w gimnazjum, naruszając dotychczasową zwierzchność biskupów nad szkołami

13 marca 1994 – Telewizja Miejska Vectra El rozpoczęła nadawać program :Reporter”

14 marca 1440 – wystawienie w Kwidzynie dokumentu erekcyjnego Związku Pruskiego, gdzie wśród 53 pieczęci rycerzy i 19 pieczęci miast znalazły się pieczęcie Starego i Nowego Miasta Elbląga przyłożone za zgodą i poleceniem całych społeczności

15 marca 1945 – Rząd Tymczasowy podjął uchwałę w sprawie podziału administracyjnego Ziem Zachodnich i Północnych. Elbląg znalazł się w utworzonym okręgu Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie. Uchwałę uchylono 29 maja 1946, ale Elbląg już wcześniej przyłączony został do województwa gdańskiego.

17 marca 1885 – dokonano poświęcenia nowego kościoła Trzech Króli.

18 marca 1984 – w Bażantarnii odbywały się Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

20 marca 1930 - spółka Schichau GmbH przejęła podupadłe zakłady Komnick’a w Elblągu, produkującem.in. cegły cementowo-wapienne i linie do produkcji takich cegieł. Zakład odtąd nosi nazwę Fabryka Maszyn Komnick GmbH.

20 marca 1994 – Pierwszy pilotażowy blok programowy Telewizji Miejskiej Vectra El

22 marca 1848 - na wieść o wydarzeniach Wiosny Ludów w Berlinie w elbląskiej gospodzie „Pod Złotym Lwem” odbył się wiec, na którym zebrano 400 talarów na pomoc dla rodzin poległych rewolucjonistów berlińskich.

24 marca 1969 - otwarcie Spółdzielczego Domu Towarowego PSS Społem „Feniks”.

25 marca 1994 – na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” Elbląg stał się stolicą diecezji. Ordynariuszem został ks. biskup dr Andrzej Śliwiński, sufraganem ks. biskup Józef Wysoki.

31 marca 1994 – dyrektorem Muzeum w Elblągu został mgr Kazimierz Arbart.

 

Opracował: Piotr Adamczyk