BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Kalendarz imprez 2017

Nazwa wydarzenia

Data, godzina

Miejsce

Opis

Organizatorzy

Rocznica Mordu Katyńskiego

11.04.2016

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Kawiarenka historyczna Clio

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Noc Muzeów

pod hasłem:

„Za mundurem panny sznurem”

13.05.2017

godz. 19.00 – 23.00

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Cykliczna impreza polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i innych instytucji kultury w wybranym dniu w godzinach nocnych. W ten wyjątkowy wieczór ożyją muzealne ekspozycje, a na zwiedzających czekać będą liczne niespodzianki, konkursy, zabawy, warsztaty oraz animacje.

Organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu,

współorganizator: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych

29.08.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Kawiarenka historyczna Clio

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Europejskie Dni Dziedzictwa

9-10 i 16-17 09.2017

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Dni otwarte w Muzeum z okazji obchodów 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Obchody  EDD 2017 odbędą się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Piknik Rodzinny z okazji Światowego Dnia Turystyki

23.09.2017

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Piknik rodzinny na dziedzińcu Muzeum – podsumowanie sezonu letniego. Na uczestników imprezy czekać będą liczne atrakcje - konkursy, zabawy, warsztaty, animacje. Udział w imprezie jest nieodpłatny.

 

Organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu;

współorganizator: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej

Wernisaż wystawy czasowej

„OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”

październik

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Wystawa czasowa organizowana w związku z ustanowieniem roku 2017 przez Sejm RP Rokiem Adama Chmielowskiego – świętego Brata Alberta, w 100 rocznicę jego śmierci. Wystawa będzie prezentowana w okresie 05.05 – 30.06.2017.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Promocja publikacji „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium”

07.12.2017, godz. 17.00

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Wykład tematyczny dot. publikacji „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium”, wydanej w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso”

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu

Rocznica Wydarzeń Grudniowych

12.12.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Wykład okolicznościowy, zajęcia edukacyjne „Elblążanie w grudniu ‘70”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Elblągu