BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Struktura organizacyjna

Dyrekcja 

Dyrektor Muzeum:
Lech Trawicki 
lech.trawicki@muzeum.elblag.pl

Sekretariat:
muzeumel@elblag.com.pl
tel./fax:  55 232 72 73 w. 41


Dział Archeologii i Historii Miasta i Regionu

Kierownik:
dr Mirosław Marcinkowski
nr wew. 38
m.marcinkowski@muzeum.elblag.pl

St. kustosz ds. archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej
dr Marek F. Jagodziński
nr wewn. 45
mf.jagodzinski@wp.pl

Kustosz ds. ceramiki
Joanna Fonferek
nr wew. 51
j.fonferek@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. numizmatyki i historii dawnej
Paweł Wlizło
nr wew. 40
p.wlizlo@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. etnografii 
Alicja Janiak

a.janiak@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. etnografii 
Wioleta Rudzka

nr wew 63

Kustosz ds. rzemiosła i sztuki
Wiesława Rynkiewicz-Domino
nr wew. 42
wr-domino@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. historii najnowszej
dr Joanna Szkolnicka
nr wew. 62
j.szkolnicka@muzeum.elblag.pl

Adiunkt ds. konserwacji i inwentaryzacji muzealnej
Urszula Sieńkowska
nr wew. 51
u.sienkowska@muzeum.elblag.pl

Dokumentalista
Andrzej Szwemiński
nr wew. 26


Dział Projektów i Strategii Rozwoju

Kierownik:
Agnieszka Sławińska
nr wew. 24
a.slawinska@muzeum.elblag.pl

Specjalista ds. dokumentacji i informacji
Anna Grzelak
nr wew. 26
a.grzelak@muzeum.elblag.pl

St. kustosz ds. wizualizacji i promocji plastycznej
Stanisław Czuba
nr wew. 37

 


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik:
Agnieszka Oziewicz-Estal
nr wew. 54
a.oziewicz@muzeum.elblag.pl

Referent ds. sekretariatu:
Karolina Raguze
tel./fax:  43
muzeumel@elblag.com.pl

Specjalista ds. kadr i administracji
Kazimierz Arbart
nr wew. 23

Specjalista ds. zamówień publicznych
Grzegorz Stasiełowicz
nr wew. 38
g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl

Technik ds. adm. obiektami i konserwacji
Przemysław Wiśniewski
nr wew. 37

 

 

Pomocnicy muzealni - opiekunowie wystaw

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Beata Czarnecka

Kwalifikowany opiekun ekspozycji
Izabela Świątek

Kwalifikowany opiekun ekspozycji
Anna Siemaszko

 


Dział Finansowy


 

Młodsza księgowa:
Agata Drymajło
nr wew. 57
agata.drymajlo@muzeum.elblag.pl

 


Inspektor ochrony danych
 

Joanna Wiśniewska

iod.muzeum@muzeum.elblag.pl