BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym MAH.251.7.2017

dodano 5 września 2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że na portalu "Baza konkurencyjności" opublikowało ogłoszenie (link poniżej) o Zapytaniu ofertowym MAH.251.7.2017 na realizację zadania: Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053552

Pliki dodatkowe w załączeniu.


PLIKI DO POBRANIA: