BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego...

dodano 28 lutego 2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".
Wszelkie potrzebne dokumenty (w tym ogłoszenie w BZP) znajdują się w załączonym poniżej pliku  IK MAH.251.2.2017.rar oraz pod adresem:

http://www.muzeum.elblag.pl/bip/ 

https://www.dropbox.com/sh/vjyf2ez2bpv6rhb/AADM66YYu2qIQyZKs14CIn5Ua?dl=0

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.


PLIKI DO POBRANIA: