BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

dodano 11 lutego 2017

Numer referencyjny: MAH.251.1.2017
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

W załączeniu (spakowane w pliku typu: rar) znajdują się następujące dokumenty: SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców, Wzór Umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia; Załączniki do SIWZ.

Pliki załączników do OPZ - Dokumentacja inwestycji; znajdują się pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

-------- Aktualizacja 14.02.2016 ------

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu odnośnie prowadzonego postepowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", informuje, że publikuje w załączonym pliku .rar Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 25271 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ).

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 23695 z dnia 10.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. 
Obecny termin składania ofert to: 03.03.2017r. 
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.   

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto. 

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

 

--------- Aktualizacja 21.02.2017-------------------------

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar (Zmiany SIWZ i BZP w MAH 251.1.2017) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 29282 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 25271 z dnia 14.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. Obecny termin składania ofert to: 06.03.2017r. 
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie. 

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto i szaro 

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

 

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.


PLIKI DO POBRANIA: