Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Przetarg nieograniczony MAH.251.4.2017 Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem ...

napisano: 2017-07-12

W załączeniu znajduje się plik z cz. 1 dokumentacji technicznej do przetargu:  Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony MAH.251.4.2017 Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem ...

napisano: 2017-07-12

W załączeniu znajduje się część 2 dokumentów SIWZ.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony MAH.251.4.2017 Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem ...

napisano: 2017-07-12

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizacje zadania: Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu:  „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

czytaj więcej

Nadzór autorski MAH.251.3.2017 rozstrzygnięcie

napisano: 2017-03-28

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu Zapytanie Ofertowe MAH.251.3.2017: „Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe" wykonanie zamówienia powierzy firmie: Zakład Usług Technicznych, ul. Bliska 1B/5, 80-541 Gdańsk.

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu MAH.251.2.2017

napisano: 2017-03-24

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.2.2017 na :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
Przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Eko-Inwest s.c. ul. Polna 18, pok. 205-207 82-300 Elbląg.

Plik .pdf z treścią ogłoszenia w załączeniu.

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu MAH.251.1.2017

napisano: 2017-03-20

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2017 na : „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II"współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Budowlanych Mytych Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 83c 82-300 Elbląg.

Plik .pdf z informacją w załączeniu.

czytaj więcej

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym MAH.251.3.2017 Nadzór autorski

napisano: 2017-03-17

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza wszczęcie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.2.2017 Inżynier Kontraktu

napisano: 2017-03-14

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych publikuje Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.2.2017: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

W załączeniu znajduje się plik .pdf z otwarcia ofert.

czytaj więcej

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.1.2017

napisano: 2017-03-06

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych publikuje Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu: „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
W załączeniu plik .pdf z Protokołem z otwarcia ofert.

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania MAH.251.2.2017

napisano: 2017-03-03

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zamieszcza (w załączonym pliku .pdf) odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania MAH.251.2.2017: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna ostatnia