Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Unieważnienie czynności w postępowaniu MAH.251.4.2017

napisano: 2017-09-26

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przekazuje informację o unieważnieniu czynności w postępowaniu MAH.251.4.2017 na realizacje zadania:
Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,
przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Informacja o wyborzez oferty w zapytaniu ofertowym MAH.251.7.2017 Regały

napisano: 2017-09-14

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego MAH.251.7.2017, na realizacje zadania: Dostarczenie
i montaż regałów magazynowych przesuwnych
w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II"., współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe" postanowiło powierzyć wykonanie zamówienia firmie: PPH „ROL-MOT" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów.

czytaj więcej

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.5.2017

napisano: 2017-09-14

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.5.2017 na realizację zadania:

Druk publikacji „Janów Pomorski 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium - publikacja wyników badań osady Truso", w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso" - tom 3.

Plik ze skanem Protokołu w formacie .pdf w załączeniu.

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu MAH.251.6.2017 Promocja

napisano: 2017-09-12

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.6.2017 na :

Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plik z treścią informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

czytaj więcej

Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty w MAH.251.4.2017

napisano: 2017-09-12

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, która została upubliczniona w dniu 01.09.2017r.

W załączeniu plik z treścią sprostowania.

czytaj więcej

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017

napisano: 2017-09-08

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017 na:

    Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.


Skan protokołu w załączonym pliku.

czytaj więcej

Przeatrg nieograniczony MAH.251.5.2017 Druk Truso t. 3

napisano: 2017-09-06

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Druk publikacji „Janów Pomorski -34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium", w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso" - tom 3.
Publikacja zostanie wydana w 2 częściach:
Tom III:1 - Janów Pomorski stan. 1. Struktura i zabudowa strefy portowej. Wyniki badań archeologicznych w latach 1982-1991.

Tom III:2 - Między Jutlandią a Sambią. Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim.

Ogłoszenie w BZP nr 584144-N-2017
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pliku .rar, załączonym do niniejszej informacji.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe MAH.251.7.2017 regały magazynowe

napisano: 2017-09-05

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że na portalu "Baza konkurencyjności" opublikowało ogłoszenie (link poniżej) o Zapytaniu ofertowym MAH.251.7.2017 na realizację zadania: Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053552
Pliki dodatkowe w załączeniu.

czytaj więcej

MAH.251.4.2017 Unieważnienie części I i IV postępowania

napisano: 2017-09-01

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na:

Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz
z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum
i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,
zgodnie z art. 93 ust. 1 ppkt. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późniejszymi zmianami), unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących części wchodzących w skład w/w zadania:
1. CZĘŚĆ I     - Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych (kategoria zamówienia: dostawa);
2. CZĘŚĆ IV - Dostawa i montaż mebli - wyposażenie kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej (kategoria zamówienia: dostawa);
Z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację powyższych części.

Plik w załączeniu.

czytaj więcej

MAH.251.4.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty

napisano: 2017-09-01

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na :

Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego wybrało najkorzystniejsze oferty.

Szczegółu znajdują się w załączonym poniżej pliku.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna ostatnia