Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-MAH5/2014

napisano: 2014-10-27

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH5/2014:„Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt „Museums over the borders", współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki",
wybrano najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Dotyczy Przetargu nieograniczonego ZP-MAH5/2014

napisano: 2014-10-17

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w III Części SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1 wkradł się błąd.  

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH5/2014 Torby i notesy

napisano: 2014-10-16

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt Museums over the borders, współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Przeatrg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2014-10-02

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH4/2014:

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu: Museums over the borders, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejsze oferty.
Plik .pdf z pełnym tekstem informacji znajduje się w załączniku.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Komputery

napisano: 2014-09-22

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu Museums over the borders współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu ZP-MAH3/2014

napisano: 2014-08-21

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że unieważnia przetarg ZP-MAH3/2014 na realizację zadania: Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

Szczegóły zostały podane w załączonym pliku.

czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi do postępowania ZP-MAH3/2014

napisano: 2014-08-19

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Zamawiający) ogłosiło Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2014 na: „Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

W związku z tym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Poniżej znajdują się odpowiedzi Zamawiającego.
Plik w załączeniu.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2014

napisano: 2014-08-14

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania (ZP-MAH3/2014): Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu nieograniczonego ZP-MAH2/2014

napisano: 2014-08-13

Zamawiający (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, unieważnia przetarg ze względu na to, że cena przedstawionej oferty (1 oferta) przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację w/w zadania.

Ogłoszenie (pełna treść) o unieważnieniu znajduje się w załączonym pliku.

czytaj więcej

Wyjaśnienia do ZP-MAH2/2014

napisano: 2014-08-07

Wyjaśnienia do Części III SIWZ OPZ - postępowania przetargowego ZP-MAH2/2014

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna ostatnia