Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Przetarg nieograniczony ZP-MAH8/2012 Ogłoszenie i SIWZ

napisano: 2012-11-01

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na: SPECJALISTYCZNE USŁUGI KONSULTACYJNO-DORADCZE NA RZECZ PROJEKTU - MUSEUMS OVER THE BORDERS - DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA - POLSKA - ROSJA 2007 - 2013, PRIORYTET 2: WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNEGO; DZIAŁANIE 2.1: ROZWÓJ TURYSTYKI
Numer ogłoszenia: 429522 - 2012; data zamieszczenia: 01.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH7/2012 Załączniki graficzne do SIWZ

napisano: 2012-10-30

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu:
Druk publikacji: Studia nad Truso, tom I:1-3.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH7/2012 SIWZ

napisano: 2012-10-30

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu  zamieszcza w załączonym pliku Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zadania:
Druk publikacji: Studia nad Truso, tom I:1-3.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH7/2012 Ogłoszenie

napisano: 2012-10-30

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:
Druk publikacji: Studia nad Truso, tom I:1-3.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH6/2012 Ogłoszenie o unieważnieniu

napisano: 2012-10-26

Przetarg nieograniczony: ZP-MAH6/2012: Druk publikacji „Studia nad Truso", tom I-IIIczytaj więcej

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH4/2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

napisano: 2012-10-25

Remont i przebudowa Skrzydła Wschodniego Budynku Podzamcza oraz zagospodarowanie terenu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w ramach projektu: Museums over the borders, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.
Numer ogłoszenia: 417306 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

czytaj więcej

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH5/2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszeju oferty

napisano: 2012-10-22

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu w toku postępowania ZP-MAH5/2012 na realizację zadania:  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i przebudowa Skrzydła Wschodniego „Budynku Podzamcza" oraz zagospodarowanie terenu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", w ramach projektu „Museums over the borders", współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.
Wyłoniło najkorzystniejszą ofertę.

czytaj więcej

Postępowanie ZP-MAH4/2012 Uzupełnienie Informacji o wyborze oferty

napisano: 2012-10-18

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przedstawia uzupełnioną Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH4/2012

czytaj więcej

Przeatrg nieograniczony ZP-MAH4/2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2012-10-17

W załączonym pliku pdf Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przekazuje wszystkim zainteresowanym "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" w postępowaniu ZP-MAH4/2012 na:

czytaj więcej

Odpowiedzi do ZP-MAH5/2012

napisano: 2012-10-11

Zamawiający odpowiada na pytanie nr 2 zadane do postępowania ZP-MAH6/2012

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 następna ostatnia