Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Postępowanie MAH.251.1.2018 - Ochrona, wybór najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2018 na :

  Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP),
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączonym dokumencie .pdf.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł