Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wybór oferty w postępowaniu MAH.251.5.2017 Truso t. 3

NFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.5.2017 na :
Druk publikacji: „Janów Pomorski 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium - publikacja wyników badań osady Truso", w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso" - tom 3.


Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł