Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Unieważnienie czynności w postępowaniu MAH.251.6.2017

INFORMACJA  O  Unieważnieniu czynności w postępowaniu

    Dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.6.2017 na: Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł