Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.1.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych publikuje Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu: „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
W załączeniu plik .pdf z Protokołem z otwarcia ofert.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł