Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Zmiana ogłoszenia w przetargu MAH.251.1.2017 na roboty budowlane

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar (Zmiany SIWZ i BZP w MAH 251.1.2017) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 29282 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 25271 z dnia 14.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. Obecny termin składania ofert to: 06.03.2017r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto i szaro

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł