BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Jam Dwór Polski...

 Jam Dwór Polski...

Wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w Kawiarence Clio

Rezydencja pałacowa w Waplewie, położona zaledwie 40 kilometrów od Elbląga dla wielu elblążan pozostaje ciągle miejscem nieznanym. Od końca XVIII wieku siedziba rodziny Sierakowskich w okresie rozbiorów  z powodu działalności jej kolejnych właścicieli stała się najważniejszym ośrodkiem kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim. Kolejne pokolenia Sierakowskich stworzyły w Waplewie także cenną kolekcję artystyczną. Zbiór przed II wojną światową liczył około 450 różnorodnych dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Równie cenne były  zbiory waplewskiej biblioteki, w których znajdowało się wiele cennych poloników. Niestety, podczas II wojny światowej obie kolekcje, w większości  przejęte przez Niemców  w dużej mierze zaginęły lub zostały zniszczone. Nieliczne, ocalałe po wojnie obiekty uległy dalszemu  rozproszeniu. Sam pałac ocalał. W ubiegłym roku zakończono intensywne, wieloletnie prace renowacyjne tego obiektu. Zrekonstruowano wiele elementów dawnego wystroju wnętrz, odtworzonych na podstawie odnalezionych materiałów źródłowych. Z wielką starannością przywrócono charakter wyposażenia dawnych wnętrz, charakterystyczny dla zamożnej siedziby ziemiańskiej. Do waplewskiego pałacu wróciło wiele zachowanych i z trudem odnalezionych autentycznych pamiątek z kolekcji Sierakowskich.

Muzeum w Waplewie to nie tylko odtworzony obraz polskiej rezydencji ziemiańskiej na Pomorzu.   Od kilku lat w Waplewie przywracana jest również jego dawna tradycja ośrodka kultury. Wyrazem są m.in. organizowane tu Pomorskie Dni Chopinowskie dla upamiętnienia pobytu Fryderyka Chopina w Waplewie w 1827 roku.

Muzeum pełni także funkcje Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią. Na najbliższym spotkaniu oprócz dziejów rezydencji waplewskiej, losów rodziny Sierakowskich będzie okazja zapytać naszego Gościa Pana Macieja Kraińskiego o plany związane z dalszą działalnością Muzeum w Waplewie, renowacją wspaniałego parku przy rezydencji oraz należących do zespołu historycznych budynków gospodarczych

Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godzinie 17.30 w sali edukacyjnej budynku Gimnazjum. Wstęp wolny.