BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Podsumowujemy lipiec w muzeum.

Podsumowujemy lipiec w muzeum.

Pomimo wakacji i pomimo tego, że zajęci jesteśmy głównie letnimi warsztatami dla dzieci, w Muzeum trwają także intensywne prace związane z realizowanymi projektami.

Wakacje w muzeum to pakiet działań edukacyjnych dla najmłodszych, realizowanych w godzinach 11-13  we wtorki, środy,  czwartki oraz soboty i niedziele na dziedzińcu elbląskiego Muzeum i we wnętrzu chaty wikińskiej. Aktualny program zajęć na następny tydzień publikowany jest na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu Facebook placówki w każdy piątek. Dotychczasowa tematyka spotkań była rozmaita: budowa makiety Truso, zajęcia o wikingach, lepienie przedmiotów z gliny, warsztaty lalkarskie. W lipcowe niedziele odbywał się również cykl spotkań poświęconych elbląskim legendom. Spotkania związane są z aspektami działalności  muzeum i zbiorami znajdującymi się w pieczy muzealników; to obok praktycznych warsztatów  poznawanie historii miasta i regionu. Letnie zajęcia będą trwały do 25 sierpnia. Zapraszamy i przypominamy, że od lipca do końca września Muzeum jest czynne w godzinach 10-18.

 

W międzyczasie dobiegają końca roboty budowlane w skrzydle południowym budynku Podzamcza, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Elbląga. Obiekt jest pozostałością gotyckich zabudowań Podzamcza Północnego zamku krzyżackiego, pierwszej siedziby krajowego mistrza zakonu do lat 1309 - 1310. Ze względu na stan zachowania, nigdy nie był udostępniany zwiedzającym. Zrealizowane w nim prace stanowią kolejny krok na drodze do dostosowania budynku do pełnienia funkcji ekspozycyjnych. Do tego niezbędna jest jednak realizacja ostatniego etapu robót budowlanych, a następnie budowa nowej wystawy stałej, której tematyka i aranżacja będzie z pewnością dużą niespodzianką. Trwają starania o zdobycie środków finansowych na ten cel.

 

Aktualnie przebudowywana jest również wystawa „Skarby Gotów”.  Ekspozycja  „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”, uaktualniona o nowe wyniki badań, zostanie udostępniona w październiku. Wystawa będzie bazowała na unikatowym zbiorze zabytków pochodzących z Weklic - jednego z najlepiej poznanych cmentarzysk kultury wielbarskiej w Polsce, gdzie odkryto dotąd ponad 600 różnego rodzaju pochówków.

Osią ekspozycji będzie rekonstrukcja fragmentu drogi wielbarskiej, zawierająca oryginalne  pozostałości traktu. Budowa drogi jest już na ukończeniu, a wokół niej wkrótce pojawią się kolejne elementy aranżacji, wśród których będzie można odnaleźć grób tzw. księżniczki gockiej.

Równolegle z budową wystawy przygotowywany jest także katalog nowej ekspozycji. Środki finansowe na ten cel zapewniło MKiDN, Miasto Elbląg oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Ostatnim z realizowanych przez Muzeum projektów jest przedsięwzięcie, które zainteresuje zwłaszcza specjalistów w dziedzinie archeologii, historii sztuki, ceramologów, sinologów i muzealników. Wkrótce do druku zostanie oddana publikacja „Porcelana dalekowschodnia z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu”, autorstwa dr Barbary Pospiesznej, kurator zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku oraz kustosza dyplomowanego Muzeum, dr Mirosława Marcinkowskiego. Wydawnictwo po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje rezultaty badań naczyń z porcelany dalekowschodniej przywożonych drogą morską w XVII i XVIII w. Wydanie publikacji przewidziane jest na koniec roku. Zadanie to jest finansowane ze środków MKiDN oraz Miasta Elbląga.