BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Co robimy w ukryciu

Co robimy w ukryciu

„Co robimy w ukryciu” to tytuł nowej wystawy czasowej, którą już od piątku oglądać będzie można w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Najbardziej prywatnym pomieszczeniem w we współczesnych mieszkaniach jest łazienka. Miejsce spokojnej zadumy, relaksu, porannych i wieczornych ablucji. Nie wyobrażamy sobie życia bez bieżącej wody, nie w smak nam już korzystanie z wychodków. Rozumiemy zależność między higieną a zdrowiem. Normy czystości i kanony zachowań wyznaczają poziom naszej kultury. Nade wszystko jednak cenimy sobie prywatność.

Ekspozycja Co robimy w ukryciu ukazuje jak zmieniał i formował się znany nam dziś model czystości. Zaprezentowana na wystawie historia higieny to historia powolnie przesuwającej się granicy prywatności. Od wspólnych kąpieli i towarzyskich wypróżnień popularnych w starożytności i średniowieczu do miejsc sekretnych i osobistej toalety, często bez użycia wody... Podejście do czystości zmieniało się wraz z postępującą wiedzą medyczną, podlegało wpływom wydarzeń, panującej mody i przekonań, nierzadko błędnych. Częściową rekonstrukcję kształtującego się pojęcia higieny umożliwiają odkryte podczas wykopalisk przedmioty, należące do Elblążan zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków. Przewrotnie, prezentowane na ekspozycji artefakty, zostały wydobyte przez archeologów z miejskich latryn.