BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Truso w Meksyku?

Truso w Meksyku?

Wczoraj w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiceminister Piotr Żuchowski wraz z Urszulą Ślązak - dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej spotkali się z dr Markiem Jagodzińskim, pracownikiem elbląskiego muzeum oraz dr Jerzym Suchockim, wykładowcą akademickim z Meksyku. Przedmiotem rozmowy były plany długoletniej współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Narodowym Muzeum Kultury w Meksyku.

W ubiegłym roku oba muzeum świętowały 150-lecie powstania, co skłoniło je do nawiązania bliższej współpracy. Efektem może być nie tylko prezentacja wystawy Truso w najważniejszym muzeum Meksyku w 2017 roku, ale również wypożyczenie elbląskiemu muzeum znaczącej, nie prezentowanej dotychczas w Europie ekspozycji meksykańskiego muzeum. Dodatkowym efektem zbliżenia muzeów jest propozycja strony meksykańskiej zorganizowania w przyszłym roku w Meksyku Dni Kultury Polskiej, których ważnym elementem stałaby się zapowiedź dalszych działań z elbląskim muzeum. Minister Piotr Żuchowski, patronujący wystawie Truso, zaoferował pomoc Ministerstwa w realizacji planów muzeum oraz koordynacji organizacji Dni Kultury Polskiej.