BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Makieta elbląskiego zamku krzyżackiego wkrótce w Muzeum

Makieta elbląskiego zamku krzyżackiego wkrótce w Muzeum

9 czerwca (wtorek) o godz. 11 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu nastąpi uroczyste przekazanie na rzecz Muzeum makiety Zamku Wysokiego w kompleksie elbląskiego krzyżackiego założenia zamkowego. Makietę wykonał Pan Hans – Joachim Pfau, przewodniczący Stowarzyszenia „Elbing-Club-Pangritz-Kolonie”, zrzeszającego dawnych mieszkańców Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego.

Hans - Joachim Pfau - urodzony w Elblągu w 1935 roku, obecnie mieszkający w Niemczech, w Monachium. Jeden z największych kolekcjonerów cymeliów elbląskich poza granicami Polski, autor wielu artykułów, wykładów, prezentacji oraz wystaw poświęconych dawnemu Elblągowi. Zajmuje się także malarstwem, rzeźbieniem oraz modelarstwem tematycznie związanym ze swoim miastem rodzinnym. Udziela się aktywnie w miejscowym, wschodnio- i zachodniopruskim, towarzystwie ojczyźnianym. 

Makieta Zamku Wysokiego jest już trzecią makietą, wykonaną w drewnie przez Pana Pfau i przekazaną Muzeum Archeologiczno – Historycznemu oraz mieszkańcom naszego miasta. Wszystkie prace są współfinansowane przez członków Stowarzyszenia Pangritz. Kolejna praca Pana Pfau jest wizją wyglądu najważniejszej części założenia zamkowego w Elblągu, czyli Zamku Wysokiego (Konwentualnego), sporządzoną na podstawie rekonstrukcji i stanu badań przedwojennych uczonych.

Makieta zostanie zaprezentowana w Budynku Wschodnim Podzamcza Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, będą jej towarzyszyć plansze ilustrujące stan wiedzy na temat elbląskiego założenia zamkowego, zburzonego podczas buntu Stanów Pruskich w 1454 roku, wyniki dotychczasowych sondażowych badań archeologicznych i plan ewentualnych badań w najbliższej przyszłości. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, z racji swojego położenia na terenie tzw. Podzamcza Północnego kompleksu zamkowego czuje się specjalnie predestynowane do kontynuacji badań w tym zakresie.

Na uroczystości przekazania makiety specjalnymi gośćmi będą przybyli z Niemiec członkowie Stowarzyszenia „Elbing-Club-Pangritz-Kolonie” oraz osoby nie zrzeszone – dawni mieszkańcy Elbląga i regionu oraz ich potomkowie, a także członkowie Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej.