BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Postępowanie MAH.251.1.2020 na realizację zadania: Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Postępowanie MAH.251.1.2020  na realizację zadania:  Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.1.2020 na realizację zadania: Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Wszelkie niezbędne informacje
znajdziecie Państwo na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27834
Numer ogłoszenia
27834
Termin składania ofert:
27.01.2020r., godz. 10.00

Szczegóły dotyczące zadania znajdują się w dołączonym pliku.

 

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

                                                                                Poland - RussiaEuropean Union

 


PLIKI DO POBRANIA: