BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Kawiarenka Clio: o złocie z okolic Elbląga

Kawiarenka Clio: o złocie z okolic Elbląga

Oddział elbląski Polskiego Towarzystwa Historycznego i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie Kawiarenki Clio. Odbędzie się ono 8 maja o godzinie 17 w budynku Podzamcza (Bulwar Zygmunta Augusta 11, wejście od ul. Zamkowej).

Gościem Kawiarenki będzie prof. dr hab. Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki kontaktów świata antycznego z Barbaricum (określenie obszarów europejskich zamieszkałych przez ludy poza zasięgiem kultury antycznej, szerzej poza granicami Imperium Rzymskiego na północ od Dunaju i na wschód od Renu), numizmatyki i archeologii Okresu Wpływów Rzymskich i Okresu Wędrówek Ludów (obecnie kieruje projektem: Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły). Profesor Bursche jest także niestrudzonym popularyzatorem archeologii, zarządzania dziedzictwem kulturowym i archeologii doświadczalnej, wiceprzewodniczącym Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik i przewodniczącym rady konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL. Jest także współtwórcą i współorganizatorem dwudziestu Festiwali Archeologicznych w Biskupinie. Opublikował trzy książki i ponad 150 artykułów i recenzji. Był wielokrotnym stypendystą, wykładowcą, uczestnikiem wielu międzynarodowych ekspedycji, konferencji naukowych, członkiem międzynarodowych instytucji naukowych
Znakomitym pretekstem do spotkania z prof. A. Bursche stało się niezwykłe, unikalne znalezisko z okolic Elbląga: tzw. aureus (nominał bity z czystego złota), wybity na cześć Faustyny Młodszej (ok. 130 – 176 r.), żony cesarza Marka Aureliusza. Znalezisko od 8 maja będzie można podziwiać w części wystawy „gockiej” w elbląskim Muzeum. Tematem wykładu będzie szeroki kontekst napływu rzymskiego złota na tereny Barbaricum.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.