BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017

 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017 na: Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Skan protokołu w załączonym pliku.

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.


PLIKI DO POBRANIA: