BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.4.2017

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.4.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.4.2017 na realizację zadania: Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Plik ze skanem Protokołu w formacie .pdf w załączeniu.


PLIKI DO POBRANIA: