BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Odpowiedzi -cz. 3 - na pytania, które napłynęły do Zamawiającego w związku z postępowaniem MAH.251.4.2017

Odpowiedzi  -cz. 3 - na pytania, które napłynęły do Zamawiającego w związku z postępowaniem MAH.251.4.2017

Odpowiedzi -cz. 3 - na pytania, które napłynęły do Zamawiającego w związku z postępowaniem MAH.251.4.2017 Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Plik z odpowiedziami  w załączniku.


PLIKI DO POBRANIA: