BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Umowa podpisana - czas na działanie.

Umowa podpisana - czas na działanie.

Wczoraj została podpisana umowa pomiędzy Muzeum a Wykonawcą robót budowlanych

Prace obejmują „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. 

Wykonawcę - firmę Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Sp. z o.o. - reprezentował Wiceprezes Zarządu Krzysztof Bareja, a ze strony Muzeum umowę podpisała dyrektor instytucji Maria Kasprzycka.


Prace obejmą remont generalny budynku Gimnazjum oraz ostatni etap remontu skrzydła południowego budynku Podzamcza. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 15.08.2018 r.