BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Nadzór autorski MAH.251.3.2017 rozstrzygnięcie

Nadzór autorski MAH.251.3.2017 rozstrzygnięcie

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe MAH.251.3.2017: „Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym..."

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu Zapytanie Ofertowe MAH.251.3.2017„Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe" wykonanie zamówienia powierzy firmie: Zakład Usług Technicznych, ul. Bliska 1B/5, 80-541 Gdańsk.

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.