BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Zmiana lokalizacji sekretariatu

Zmiana lokalizacji sekretariatu

Informujemy, że na czas trwania remontu sekretariat został przeniesiony do Budynku Wschodniego.

Obecnie znajduje się on na II piętrze, w pokoju III/11. 

Tymczasowy numer telefonu : 55 232 72 73 wewn. 43

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.