BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Zmiany w przetargu

Zmiany w przetargu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu odnośnie prowadzonego postepowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", informuje, że publikuje w załączonym pliku .rar Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 25271 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ).

 

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 23695 z dnia 10.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. 
Obecny termin składania ofert to: 03.03.2017r. 
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.   

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto. 

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.


PLIKI DO POBRANIA: