BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Zielone światło dla przebudowy

Zielone światło dla przebudowy

2 lutego dyrektor Maria Kasprzycka podpisała umowę dofinansowania z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Znaczy to, że oficjalnie przystępujemy do realizacji projektu. Jego celem jest generalny remont budynku dawnego Gimnazjum Elbląskiego, który jest w bardzo złym stanie technicznym oraz modernizacja mieszczących się w nim wystaw. 

Wstępne prace w budynku trwają juz od 23 stycznia, dlatego jest on zamknięty dla odwiedzających. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2018 roku - do tego czasu zapraszamy do zwiedzania wystaw mieszczących się w Budynku Wschodnim.

 

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.