BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Digitalizacja artefaktów z Truso

Digitalizacja artefaktów z Truso

W ostatnim kwartale Muzeum Archeologiczno-Historyczne było partnerem w projekcie realizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu pn. „Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem – średniowieczne historie w wirtualnym świecie”. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 obiektów z naszego muzeum zostało zdigitalizowanych i dziś można je oglądać w sieci.

W ramach projektu część eksponatów poddana została niezbędnym pracom konserwatorskim, a cała  pięćdziesiątka zdigitalizowana przy użyciu wysokiej klasy skanerów i aparatów z Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która funkcjonuje w CSE „Światowid”. Wszystkie można oglądać na stronie http://www.cyfrowewm.pl/obiekty/partner/1/muzeum-archeologiczno-historyczne-w-elblagu
Na YouTube prezentowane są także filmy o naszych eksponatach i osadzie Truso. W roli eksperta występuje archeolog dr Marek Franciszek Jagodziński.
https://www.youtube.com/channel/UCyfp29Hbai2lPuyJ3HR8fdA

Na wystawę „Truso – legenda Bałtyku”, na której w nowatorskiej formie poznawać można historię wikińskiej osady zapraszamy codziennie od wtorku do niedzieli.

 

Projekt "Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem" jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury w Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wynosi: 27 670 zł.

Kwota dofinansowania z MKiDN wynosi: 21 152 zł